Γήπεδα Μπάσκετ

1. Αυλή παλιού Δημοτικού Σχολείου Τσιβαρά

2. Γήπεδο Μπάσκετ Σελλίων

3. Γήπεδο Φρε