Γήπεδα Ποδοσφαίρου

1. Γήπεδο Νέου Χωριού

2. Γήπεδο Αρμένων 5χ5

3.Γήπεδο Κουρνά 5χ5

4. Γήπεδο Εμπρόσνερου

5. Γήπεδο Βάμου

6. Γήπεδο Βρυσών 5χ5

7. Γήπεδο Καλυβών 5χ5

8. Γήπεδο Κεφαλά 5χ5

9. Γήπεδο Στύλου