Δέλφινας ή Αλμυρός Ποταμός

Δυτικά του Καβρού, εκβάλλει ο ποταμός Δέλφινας, ο οποίος μεταφέρει τα υπερχειλίζοντα νερά της Λίμνης Κουρνά στο Κρητικό Πέλαγος. Πηγές , έλη και ρέματα τροφοδοτούνται συνεχώς με το άφθονο νερό του, ενώ η περιοχή είναι εξαιρετικά σημαντική για τα μεταναστευτικά πουλιά. Κατά μήκος του σχηματίζονται καλαμιώνες , υγρολίβαδα και παρόχθια δάση, οι εκβολές του όμως έχουν υποστεί σημαντικό πλήγμα λόγω της οικιστικής δόμησης.
Εκβάλει στη παραλία Καλυβάκι, δυτικά του λιμανιού της Γεωργιούπολης.