ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα “ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΙΙΙ η βελτίωση , αναβάθμιση εννέα (9) παιδικών χαρών του Δήμου Αποκορώνου συνολικού προϋπολογισμού 300.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με πηγή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών 213.000€ και από ιδίους πόρους του Δήμου 87.000€, ύστερα από αίτημα ένταξης του Δήμου Αποκορώνου.