Περαστικός Ποταμός

Ο Περαστικός Ποταμός,παρά το γεγονός ότι οι πηγές του είναι σχεδόν πάνω στο σημείο που η ξηρά συναντά τη θάλασσα, έχει απίστευτη ποσότητα νερού. Παρά το μικρό του μήκος (50 μέτρα) , ο ποταμός Περαστικός έχει μεγάλη παροχή όλο το χρόνο δημιουργώντας ένα πολύ σημαντικό υδροβιότοπο.
Στους καλαμιώνες γύρω από τις πηγές του, βρίσκουν καταφύγιο πολλά υδρόβια πουλιά, έντομα, αμφίβια, χελώνες, αλλά και πολλά υδροχαρή φυτά.
Στο σημείο των πηγών του, υπάρχει ένα γραφικό γεφυράκι που βοηθάει τον επισκέπτη να διασχίσει το ποτάμι από τη μια μεριά στην άλλη.